Contact Us

Bioinformatics & Computational Systems Biology Research Group (BCSB),
Center for Bioinformatics Research (CBR),

Institute of Systems Biology (INBIOSIS),
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi,
Malaysia.

Tel: +6 03 8921 4547/5993

Email: zeti.hussein_at_ukm.edu.my
            afiqahaleng_at_siswa.ukm.edu.my

 

Sidebar